• Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu, điều kiện tài chính.. mới tư vấn được chính xác và phù hợp nhất.
  • Chúng tôi chuẩn bị sẵn các mẫu Form phỏng vấn nhu cầu theo từng điều kiện sản phẩm, điều này giúp giảm -50% thời gian xử lý yêu cầu tư vấn.
  • Các trường hợp nào cung cấp thông tin không rõ ràng, gửi nhiều lần sẽ bị hệ thống auto chuyển vào mục spam sẽ không được xử lý.

—————————————–

Họ tên đầy đủ
Chứng minh nhân dân
Nếu số ĐT bạn cho sai, sẽ liên hệ qua mail.
Quận (huyện)+ Thành phố (tỉnh).
Quận (huyện) + Thành phố (tỉnh).
Số tiền tối đa bạn chấp nhận mua BĐS