Đăng ký !! Tư vấn ! Free

Chính sách đầu tư định cư lấy Quốc tịch Tây Ban Nha

Chính sách đầu tư định cư mới nhất tại nước Tây Ban Nha, cách mua quốc tịch Châu Âu đơn giản thông qua việc đầu tư, mua nhà đất tại quốc gia Tây Ban Nha.

Ngày 27-9-2013, Tây Ban Nha đưa ra chính sách mới, nói rộng cho các dự án đầu tư định cư. Ngày 31-7-2015, chính sách được hoàn thiện, cho phép gia đình ba thế hệ đều có thể định cư.

Điều kiện

 • Đủ 18 tuổi.
 • Không phải công nhân EU.
 • Không phạm tội.
 • Đầu tư ích nhất 500.000 vào bất động sản.
 • Mua bảo hiểm y tế.
 • Chứng minh tài chính.
 • Vợ/chồng, con cái dưới 18 tuổi.
 • Con cái trên 18 tuổi, chưa kết hôn, kinh tế phụ thuộc bố mẹ
 • Bố mẹ đương đơn
 • Nhận thẻ cư trú có thể gia hạn 1+2+5+5 năm

Ưu điểm dự án

 • Cả gia đình ba thế hệ đều có thể định cư.
 • Không yêu cầu thân thế.
 • Không yêu cầu cư trú.
 • Gia hạn chỉ cần nhập cảnh một lần.
 • Tự do đi lại trong 26 nước Schengen.
 • GIáo dục và y tế công cộng miễn phí.
 • Được phép làm việc, kinh doanh.
0/5 (0 Reviews)
error: Content is protected !!