Đăng ký !! Tư vấn ! Free

Chính sách đầu tư định cư lấy quốc tịch Hy Lạp

Chính sách đầu tư định cư mới nhất tại nước Hy Lạp, cách mua quốc tịch Châu Âu đơn giản thông qua việc đầu tư, mua nhà đất tại quốc gia Hy Lạp.

Tư vấn đầu tư định cư lấy quốc tịc Hy Lạp

Điều kiện:

 • Đương đơn không thuộc công dân của Liên minh châu Âu Đương đơn phải trên 18 tuổi
 • Đầu tư hơn 250.000 EUR vào bất đông sản
 • Việc đầu tư phải được duy trì trong suốt khoảng thời gian thẻ thường trú được yêu cầu
 • Đương đơn không có tiền án tiền sự

Mua nhà đất tại Hy Lạp sở hưu quốc tịch châu âu

Ưu điểm dự án:

 • Đầu tư thấp
 • Không yêu cầu có kinh nghiệm kinh doanh
 • Không yêu cầu ngôn ngữ.
 • Tự do đi lại các quốc gia Schengen
 • Được cấp thẻ cư trú có thời hạn 5 năm;
 • Gia đình vợ/chồng, con ( dưới 18 tuổi) được đi cùng.
 • Cư trú dài hạn sau 7 năm có thể xin nhập quốc tích.
 • Trẻ em được hưởng quyền lợi giáo dục miễn phí

Nhà đầu tư bất động sản không nhất thiết phải ở tại Hy Lạp (nếu muốn).

0/5 (0 Reviews)
error: Content is protected !!