Đăng ký !! Tư vấn ! Free

Chính sách đầu tư định cư lấy quốc tịch Ireland

Chính phủ Ireland mới công bố chương trình định cư dành cho các nhà đầu tư, vào những doanh nghiệp, doanh nghiệp, tập đoàn được chỉ định bởi chính phủ. Nhà đầu tư và gia đình được hưởng quyền lợi như thường trú nhân Ireland với điều kiện cư trú dễ dàng: chỉ cần lưu trú 1 ngày trong năm tại Ireland để được gia hạn định cư (stamp4 visa).

Quá trình gia hạn stamp4:  2+3+5+5 năm

Để xin nhập quốc tịch, nhà đầu tư và gia đình cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian sinh sống, với một trong hai lựa chọn sau:

 1. Sinh sống liên tục tại Ireland trong vòng 05 năm.
 2. Sinh sống tại Ireland với tổng thời gian cộng dồn là 05 năm, trong đó 01 năm cuối cùng trước ngay xin nhập tịch phải sống liên tục.

Điều kiện:

 • Đương đơn ít nhất từ 18 tuổi, lí lịch tư pháp tốt.
 • Không phải là công dân EU.
 • Chứng minh tài sản ròng tối thiểu là 2 triệu EUR.
 • Đầu tư 1,000,000EUR vào dự án được chính phủ phê duyệt.
 • Chứng minh nguồn tiền hợp pháp.

Ưu điểm dự án

 • Hồ sơ xét duyệt trước, chuyển tiền đầu tư sau.
 • Thời gian xét duyệt hồ sơ khoảng 3-6 tháng kể tờ ngày nhận đủ hồ sơ.
 • Không yêu cầu ngôn ngữ.
 • Chỉ yêu cầu lưu trú 1 ngày mỗi năm.
 • Khi nhận Stamp4 cùng ngày có thể xin visa UK và khối Schengen 2 năm đi lại nhiều lần.
 • Nhân thẻ TRƯỚC, đầu tư SAU.
 • Dân số già nghiêm trọng bởi vậy nhu cầu Viện dưỡng lão cao.
 • Dự án Viện dưỡng lão cho được Chính phủ cấp phép.
 • Chính phủ hỗ trợ 1000Eur/tuần cho mỗi người cao tuổi ở Viện dưỡng lão.
0/5 (0 Reviews)
error: Content is protected !!